C# Örnekleri

———————————————————————————-

1) Klavyeden girilen herhangi bir cümlenin ekrana 10 defa yazdırılmasını sağlayan program

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{
lblSonuc.Text = "";
}
private void btnGoster_Click(object sender, EventArgs e)
{
string cumle;
cumle = txtCumle.Text;
lblSonuc.Text = "";
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
lblSonuc.Text = lblSonuc.Text +i+". " +cumle + "Än";
}
}

  ———————————————————————————-

2) Klavyeden ‘0 (sıfır)’ girilinceye kadar girilen sayıların ortalamasını hesaplayan program:

public Form1()

{
InitializeComponent();
}
int toplam, ortalama, i;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
lblSonuc.Text = "";
toplam = 0;
ortalama = 0;
i = 0;
}
// Klavyeden '0 (sıfır)' girilinceye kadar girilen sayıların ortalamasını
// hesaplayan programı yazınız.
private void btnGoster_Click(object sender, EventArgs e)
{
int sayi = Convert.ToInt32(txtSayi.Text);
if (sayi == 0)
{
lblSonuc.Text = "";
MessageBox.Show("Đslem Bitmistir. ");
toplam = 0;
i = 0;
ortalama = 0;
}
else
{
toplam = toplam + sayi;
i++;
}
try
{
ortalama = toplam / i;
lblSonuc.Text = i + ". kez sayi girdiniz. Ortalama: " + ortalama.ToString();
}
catch { }
} 

———————————————————————————-

3) Klavyeden girilen sayının asal olup olmadığını bulan program:

public Form1()

{
InitializeComponent();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
lblSonuc.Text = "";
}
private void btnGoster_Click(object sender, EventArgs e)
{
int sayi = Convert.ToInt32(txtSayi.Text);
for (int i = 2; i < sayi; i++)
{
if (sayi % i == 0)
{
lblSonuc.Text = sayi.ToString() + " Sayisi ASAL DEĞĐLDĐR";
break;
}
else
{
lblSonuc.Text = sayi.ToString() + " Sayisi ASALDIR";
}
}
}

———————————————————————————-

4)Klavyeden Girilen 4 basamaklı sayıyı yazıyla ekrana yazdıran program:

public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
lblSonuc.Text = "";
}
private void btnGoster_Click(object sender, EventArgs e)
{
int sayi, birler, onlar, yuzler, binler;
sayi = Convert.ToInt32(txtSayi.Text);
birler = sayi % 10;
onlar = (sayi / 10) % 10;
yuzler = (sayi / 100) % 10;
binler = (sayi / 1000) % 10;
string[] birlik = { "", "Bir", "Đki", "..", "D.rt", "Bes", "Altı", "Yedi", "Sekiz",
"Dokuz" };
string[] Onluk= { "", "On", "Yirmi", "Otuz", "Kır", "Elli", "Altmıs", "Yetmis", "Seksen",
"Doksan" };
string[] Yuzluk= { "", "Yüz", "Đkiyüz", "..yüz", "D.rtyüz", "Besyüz", "Altıyüz",
"Yediyüz", "Sekizyüz", "Dokuzyüz" };
string[] binlik = { "", "Bin", "Đkibin", "..bin", "D.rtbin", "Besbin", "Altıbin",
"Yedibin", "Sekizbin", "Dokuzbin" };
lblSonuc.Text = binlik[binler] + " " + Yuzluk[yuzler] + " " + Onluk[onlar] + " " +
birlik[birler];
}

———————————————————————————-

6) Klavyeden girilen kilo değerine kişinin ideal kilosununda – altında yada üzerinde olduğunu bildiren program:

public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
lblSonuc.Text = "";
}
private void btnGoster_Click(object sender, EventArgs e)
{
int kilo, boy, sonuc;
kilo = Convert.ToInt32(txtKilo.Text);
boy = Convert.ToInt32(txtBoy.Text);
sonuc = 0;
// boy - ((150-boy)/4)+110
sonuc = boy - (((150 - boy) / 4) + 110);
if (kilo > sonuc)
{
lblSonuc.Text = "Fazla Kilolusunuz. Đdeal Kilonuzdan " +
Math.Abs(Convert.ToInt32(sonuc - kilo)) + " kg fazlanız var";
}
else if (kilo < sonuc)
{
lblSonuc.Text = "Zayıfsınız. Đdeal Kilonuzdan " + Convert.ToInt32(sonuc - kilo)
+ "kg eksiğiniz var";
}
else
{
lblSonuc.Text = "Tebrikler Đdeal Kilodasınız...";
}
}

———————————————————————————-