Programlama ve algoritma dersi bütünleme sınav soruları ve cevapları..

——————————————————————————-

-Grilen bir saydn 1e kdar olan sayilari tplayan ortalamayı ekrna  yazn kod

int i, sayi,toplam,ortalama;
Console.WriteLine(“Lütfen bir sayıgiriniz”);
sayi=Convert.ToInt32(console.readkey());
for(i=sayi;i=1;i–)
{
toplam=i+toplam;
}
ortalama=toplam/sayi;
Console.WriteLine(“toplam sonuç”+toplam);
Console.WriteLine(“ortalama “+ortalama);
Console.ReadKey();

————————————————-
500 e kadar girilen sayıdan 5 e tam bölünen sayıları ekrana
yazdırın

int sayi,islem;
D:
Console.WriteLine(“Lütfen bir sayıgiriniz”);
sayi=Convert.ToInt32(console.readkey());
if(sayi<500)
{
islem=sayi%5;
if(islem==0)
{
Console.WriteLine(sayi+” sayısı 5 e tam bölünüyor”);

go to D;
}
}
else
{
Console.WriteLine(sayi+” sayısı 500 den büyük”);
go to D;
}
Console.ReadKey();
————————————————-
metot tanımlama
Bir sınıftaki öğrencilerin ismini alarak…
(Devamını hatırlamıyorum) Basit bir örnek veriyorum bunu
geliştirerek kullanın sınavda

static int Topla(int a,int b)
{
return a+b;
}
static void Main()
{
int a=Topla(2,5);
Console.Write(a);
}
————————————————-
break döngüde ne işe yarar ?
Döngüyü sonlandırmaya yarar
————————————————-

Şimdi System.Math sınıfındaki bütün metotları bir tablo hâlinde verelim:

Metot Açıklama
Abs(x) Bir sayının mutlak değerini tutar.
Cos(x) Bir sayının kosinüsünü tutar.
Sin(x) Bir sayının sinüsünü tutar.
Tan(x) Bir sayının tanjantını tutar.
Ceiling(x) x sayısından büyük en küçük tam sayıyı tutar (yukarı yuvarlama).
Floor(x) x sayısından küçük en büyük tam sayıyı tutar (aşağı yuvarlama).
Max(x,y) x ve y sayılarının en büyüğünü tutar.
Min(x,y) x ve y sayılarının en küçüğünü tutar.
Pow(x,y) x üzeri y’yi tutar.
Sqrt(x) x’in karekökünü tutar.
Log(x) x sayısının e tabanında logaritmasını tutar.
Exp(x) e üzeri x’in değerini tutar.
Log10(x) x sayısının 10 tabanındaki logaritmasını tutar.

Şimdi bir örnek verelim:

 using System;
 class Metotlar
 {
  static void Main()
  {
    int a=Math.Max(10,34);
    int b=Math.Abs(-3);
    double c=Math.Ceiling(12.67);
    Console.Write("Max:"+a+" Abs"+b+" Ceiling:"+c);
  }
 }