e);

c# / SQL Server işlemlerinden sonra DataGridView yenileme

C # ile program yazarken dataGridView üzerine sql server bağlantısı yaptığınızda dataGridView üzerinden satır silme veya ekleme işlemi otomatik gerçekleşmiyor. Siz eklemeye çalıştığınızdada hata verecektir. Fakat aşağıdaki kodu ekleme silme yada düzenleme işlemleri sonrası eklerseniz form kendiliğinden yenilenecektir. Form1_Load(sender, e); Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir başka dersimizde buluşmak dileği ile…

Continue reading...